Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018
Κοινοποίηση στο facebook

PostHeaderIcon ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ από την λειτουργία του κλάδου Αυτοκινήτων, εκτός από την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, έχοντας μια μεγάλη ποικιλία καλύψεων παρέχει ουσιαστική κάλυψη τόσο για το ίδιο το αυτοκίνητο όσο και για τον οδηγό. Οι παρεχόμενες καλύψεις είναι :

 

 

 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
 • Ασφάλιση Πυρός & Πυρός από Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ασφάλιση Κλοπής του αυτοκινήτου (Ολική - Μερική - Επέκταση)
 • Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών (μικτή) του αυτοκινήτου
 • Ασφάλιση Θραύσεως Κρυστάλλων του αυτοκινήτου
 • Ασφάλιση ζημιών από Τρομοκρατικές Ενέργειες - Πολιτικές Ταραχές - Στάσεις Απεργίες και Κακόβουλες Βλάβες
 • Ασφάλιση Ζημιών από Φυσικούς κινδύνους (Πλημμύρες - Σεισμό - Προσχώσεις - Κατολισθήσεις)
 • Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών από Χαλαζόπτωση
 • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού - Ιδιοκτήτου
 • Ενοικίαση Αυτ/του
 • Αστική Ευθύνη Τρίτων από Πυρκαγιά του Αυτ/του
 • Αστική Ευθύνη Τρίτων κατά τη μεταφορά του Αυτ/του
 • Αστική Ευθύνη Τρίτων από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο (μόνο για Φορτηγά Ι.Χ και ΦΔΧ)
 • Αστική Ευθύνη Οχήματος κατά την λειτουργία του ως εργαλείο
 • Νομική Προστασία
 • Ασφάλιση Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα
 

PostHeaderIcon Αναζήτηση

PostHeaderIcon Who's Online

Έχουμε 1 επισκέπτη 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

ΣΥΝΕΡΓ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Sample Title
Sample Title
Sample Title
Sample Title
Sample Title